Vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 ,,Dėl rekomendacijųdėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo’, nuo šių metų kovo 30 dienos  Telšių r. Buožėnų mokykloje-darželyje pradedamas nuotolinis mokymas.

    Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytojus skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

      IKT koordinatoriumi Telšių r. Buožėnų mokykloje-darželyje paskirta direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams Astą Zaveckytė. tel. nr. 861832315, el pašto adresas zavasta@gmail.com.

MOKYKLOJE-DARŽELYJE PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI:

1.. Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos ir kt.)  ir skaitmeninis turinys.

2.  Tėvų informavimui, mokinių vertinimui ir veiklos planavimui  bus naudojamas elektroninis dienynas: mokyklai – ,,Mano dienynas’’, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms –  ,,Mūsų darželis’. Čia bus pateikiamos ir visos užduotys.

3. Mokytojai iki pirmadienio pateiks mokiniams/vaikams kitos savaitės teminį planą su svarbiausia informacija.

4. Pamokų skaičius per savaitę išlieka toks  pat kaip buvo, tik  pamokos vyks nebūtinai tomis pačiomis valandomis ir dienomis.

5. Mokytojai kasdien teiks virtualias konsultacijas, sutartu laiku konsultuos mokinius ir jų tėvelius telefonu.

6. Mokytojos padėjėja ir logopedė konsultuos mokinius  ir jų tėvelius individualiai su mokiniais susitartu laiku.

6. Ugdymo turinį paįvairins  elektroninėmis mokymosi aplinkomis, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą:

Mokinukai.lt

Ugdymo sodas – https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

Epeliukai.lt – https://epeliukai.lt/

Emaklasė – https://emapamokos.lt/a/naujiena/mokytojams-ir-mokiniams-nemokama-prieiga-prieemapamokos-lt

Eduka klasė – https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups

Youtube – https://www.youtube.com/?gl=LT&hl=lt

Prezy – https://prezi.com/dashboard/next/#/library

Išmanieji robotai – https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *