Už ugdymą karjerai  atsakinga pradinių klasių mokytoja Vitalija Katauskienė.