Darbuotojai

Norėdami susisiekti su konkrečiu darbuotoju skambinkite tel. 8-444-41747 arba rašykite e-paštu buozenumokykla@gmail.com

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kategorija

Dėstomas dalykas,

Išsilavinimas

 Klasė

ADMINISTRACIJA

1

Ernesta Radzevičienė

L.e.p. direktorė,

vyr. socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis

2

Elvyra Noreikienė

Vyr. logopedė

Aukštasis universitetinis

3

Asta Zaveckytė

Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems kl.

Aukštasis universitetinis

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Mokytojai

4

Jovita Dapkuvienė

Vyr. mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo grupė

5

Sandra Jonušienė

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

2/3 jungtinė klasė

6

Vitalija Katauskienė

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

1/4 jungtinė klasė

7

Laima Petrulaitienė

Mokytoja -metodininkė

Muzika

Aukštasis universitetinis

1-4 kl.

Ikimokyklinio ugdymo gr.

Auklėtojai

8

Rasa Daukintienė

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštesnysis

Boružėlių gr.

9

Virginija Laučienė

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Drugelių gr.

10

Audronė Ganienė

 Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Drugelių gr.

11

Diana Beržienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Boružėlių gr.

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

12

Daiva Kalvaitienė

Auklėtojos padėjėja

Boružėlių gr.

13

Vaida Sudintienė

Auklėtojos padėjėja

Drugelių gr.

14

Rima Klemanskienė

Valytoja, skalbėja

15

Valerija Kazlauskienė

Valytoja

16

Laima Latanauskienė

Kiemsargė

17

Kazys Venckevičius

Vairuotojas, darbininkas

18

Rimantas Vandzinskas

Sporto specialistas

19

Valdas Kačinskis

Sporto specialistas

20

Remigijus Jonkus

Sargas

21

Daiva Petrauskienė

Sargas

22

Virgūnas Juknevičius

Sargas

23

Alfredas Laučys

Katilinės priežiūros meistras