Norėdami susisiekti su konkrečiu darbuotoju, skambinkite tel. 8-444-41747 arba rašykite e-paštu buozenumokykla@gmail.com

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kategorija

Dėstomas dalykas,

Išsilavinimas

 Klasė

ADMINISTRACIJA

1

Virginija Laučienė

L.e.p. direktorė

 

Aukštasis universitetinis

2

Ernesta Radzevičienė

Vyr. socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis

3

Elvyra Noreikienė

Vyr. logopedė

Aukštasis universitetinis

4

Asta Zaveckytė

Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems kl.

Aukštasis universitetinis

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Mokytojai

5

Jovita Dapkuvienė

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Aukštasis universitetinis

1/2 jungtinė klasė

6

Vitalija Katauskienė

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

3/4 jungtinė klasė

7

Laima Petrulaitienė

Mokytoja -metodininkė

Muzika

Aukštasis universitetinis

1-4 kl.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gr.

Auklėtojai

8

Rasa Daukintienė

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštesnysis

Boružėlių gr.

9

Asta Bakšinskienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Boružėlių gr.

10

Vilma Budrienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Drugelių gr.

11

Audronė Ganienė

 Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Drugelių gr.

12

Virginija Laučienė

Vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Smalsučių gr.

13

Gražina Jonikienė

Vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

Aukštasis universitetinis

Smalsučių gr.

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

14

Daiva Kalvaitienė

Auklėtojos padėjėja

Boružėlių gr.

15

Vaida Sudintienė

Auklėtojos padėjėja

Drugelių gr.

16

Valerija Kazlauskienė

Valytoja, auklėtojos padėjėja

Smalsučių gr.

17

Laima Latanauskienė

Kiemsargė, auklėtojos padėjėja

Smalsučių gr.

18

Rima Klemanskienė

Valytoja, skalbėja

19

Kazys Venckevičius

Vairuotojas, darbininkas

20

Rimantas Vandzinskas

Sporto specialistas

21

Kęstutis Gerulis

Sporto specialistas

22

Remigijus Jonkus

Sargas

23

Daiva Petrauskienė

Sargas

24

Virgūnas Juknevičius

Sargas

25

 Alfredas Laučys

Katilinės meistras