Norėdami susisiekti su konkrečiu darbuotoju, skambinkite tel. 8-444-41747 arba rašykite e-paštu buozenumokykla@gmail.com

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kategorija Dėstomas dalykas, Išsilavinimas  Klasė
ADMINISTRACIJA
1 Virginija Laučienė Direktorė

 

Aukštasis universitetinis
2 Elvyra Noreikienė Vyr. logopedė Aukštasis universitetinis
3 Asta Zaveckytė Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems kl. Aukštasis universitetinis
4 Dainora Petroškienė Raštinės vedėja Aukštasis neuniversitetinis
PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
Mokytojai
5 Jovita Dapkuvienė Vyr. mokytoja Pradinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Aukštasis universitetinis 2/4 jungtinė klasė
6 Vitalija Katauskienė Vyr. mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis universitetinis 1 klasė
7 Laima Petrulaitienė Mokytoja -metodininkė Muzika Aukštasis universitetinis 1-4 kl.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gr.

8 Raimunda Gustienė Vyr. mokytoja Šokis Aukštasis universitetinis 1-4 kl.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gr.

9 Kristina Bagužienė Vyr. mokytoja Užsienio kalba (anglų) Aukštasis universitetinis 2-4 kl.
10 Dainora Petroškienė Mokytoja Pailgintos dienos darbo grupė Aukštasis neuniversitetinis 1-4 kl.
Auklėtojai
11 Rasa Daukintienė Vyr. auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Boružėlių gr.
12 Vaida Tamušauskė Vyr. auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis universitetinis Boružėlių gr.
13 Vaida Sudintienė Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis neuniversitetinis Drugelių gr.
14 Audronė Ganienė  Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis universitetinis Drugelių gr.
15 Virginija Laučienė Vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinis ugdymas Aukštasis universitetinis Smalsučių gr.
16 Asta Bakšinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Priešmokyklinis ugdymas Aukštasis universitetinis Smalsučių gr.
NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
17 Daiva Kalvaitienė Auklėtojos padėjėja Boružėlių gr.
18 Simona Servienė Auklėtojos padėjėja Drugelių gr.
19 Valerija Kazlauskienė Auklėtojos padėjėja, valytoja Drugelių gr.
20 Laima Latanauskienė Auklėtojos padėjėja Smalsučių gr.
21 Rima Klemanskienė Valytoja, skalbėja
22 Kazys Venckevičius Vairuotojas, darbininkas
23 Remigijus Jonkus Sargas
24 Daiva Petrauskienė Sargas
25 Virgūnas Juknevičius Sargas
26  Alfredas Laučys Katilinės meistras