Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis neformalusis ugdymas 2019-2020 m.m. I pusmetis

Eil. Nr.

 

 

Būrelio pavadinimas

Klasė

 

Būrelio vadovo

vardas, pavardė

 

Darbo laikas

 

Darbo vieta

 

1.

Choras

1-3

Laima Petrulaitienė

Pirmadienis

12.55 – 13.40

Aktų salė

2.

Šokio būrelis

1-3

Raimunda Gustienė

(nuo 2019-09-02 pavaduoja Nijolė Činskienė)

Trečiadienis

12.55 – 13.40

Aktų salė

3.

Sporto būrelis

1-3

Kęstutis Gerulis

Antradienis, ketvirtadienis

12.55 – 13.40

Sporto salė