Neformalusis ugdymas

Eil. Nr.

            Būrelio pavadinimas

Klasės

Būrelio vadovo

vardas, pavardė

Darbo laikas

Darbo vieta

Mok. skaičius

1

Muzikos būrelis „Ritmas“

1- 4

Laima Petrulaitienė

Pirmadienis

13.15-14.05

6 pamoka

Muzikos klasė

13

2

Sporto būrelis „Sveikuoliai“

1- 4

Sandra Jonušienė

Penktadienis

12.25-13.10

5 pamoka

Sporto salė

15

3

Šokių būrelis „Vaivorykštė“

1- 4

Diana Beržienė

Antradienis

13.15-14.05

6 pamoka

Aktų salė

15