Socialinis pedagogas

Mokykloje-darželyje dirba vyr. socialinė pedagogė Ernesta Radzevičienė

DIENOS

DARBO LAIKAS

KONSULTACIJOS KABINETE

Pirmadienis

Antradienis

8.00 – 14.00

8 – 11.00

Trečiadienis

8.00 – 14.00

8 – 11.00

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00

8 – 11.00

Penktadienis

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų.

 Socialinio pedagogo veikla apima šias kryptis:

  • individualus dirbas su mokiniu, jo tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti mokiniams iškilusias problemas, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas lankosi mokinių namuose;
  • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai;
  • vertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus mokyklos administracijai, mokytojams;
  • planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą;
  • atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų;
  • tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus ir pavėžėjimą.

 

Pastaba. Iškilus neaiškumams, ar norint ko paklausti, galima kreiptis e-paštu: ernesta.radzeviciene@gmail.com