Socialinis pedagogas

Mokykloje-darželyje dirba vyr. socialinė pedagogė Ernesta Radzevičienė

DIENOS

DARBO LAIKAS

KONSULTACIJOS KABINETE

Pirmadienis

8.15 – 12.15

8.15  12.15

Antradienis

8.15  13.15

9.15  13.15

Trečiadienis

Ketvirtadienis

12.30 – 16.30

12.30 – 16.30

Penktadienis

12.00  17.00

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų.

 Socialinio pedagogo veikla apima šias kryptis:

  • individualus darbas su mokiniu/vaiku,  jo tėvais ar teisėtais mokinio/vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti mokiniams/vaikams iškilusias problemas, dirba su mokiniais/vaikais, jų šeimomis, sprendžiant problemas lankosi mokinių/vaikų namuose;
  • dirba ir bendradarbiauja su mokyklos-darželio pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio/vaiko atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas;
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai;
  • vertina mokinio/vaiko socialinius poreikius bei teikia siūlymus mokyklos administracijai, pedagogams;
  • planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą;
  • atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų;
  • tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus ir pavėžėjimą.
  • atsakinga už programos  „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ vykdymą.

Pastaba. Iškilus neaiškumams, ar norint ko paklausti, galima kreiptis e-paštu: ernesta.radzeviciene@gmail.com