Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis skelbia atranką IKT specialisto(-ės) pareigoms 0,25 etato užimti

Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis skelbia atranką IKT specialisto(-ės) pareigoms 0,25 etato užimti Pareigybės pavadinimas: informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) specialistas Darbo krūvis: 0,25 etato, darbas 2 val. per dieną, (10 darbo val. per savaitę). Darbo pradžia nuo 2021-09-01. Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2022-08-31, su galimybe pratęsti Reikalavimai: 1.1. aukštasis neuniversitetinis, […]

Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti

Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas. Darbo krūvis: 0,25 etato ( 6,75 darbo […]