Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.
Darbo krūvis: 0,25 etato ( 6,75 darbo val. per savaitę, iš jų 5,5val. tiesioginis darbas, netiesioginis darbas 1,25 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2021-09-01.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
  Specialusis pedagogas turi gebėti:
  Bendradarbiaudamas su priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numatyti ir taikyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių galimybes;
  padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi ypatumus;
  patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį ir priemones, individualizuotas ir pritaikytas programas.
  Asmuo, siekiantis dirbti specialiuoju pedagogu (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
  Darbo užmokestis:

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 (Nauja redakcija nuo 2020-01-01 Nr. XIII-2606, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19) 5 priedą ir Įstaigoje patvirtintą Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Taikomas pareiginės algos koeficientas priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

1.5.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Buožėnų mokyklos-darželio direktoriaus vardu;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą (CV),
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 10 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
1.8. Dokumentai pateikiami adresu: Buožėnų mokykla-darželis, Mokyklos g. 6, Buožėnai, Telšių r. El.paštas: buozenumokykla@gmail.com., tel. 867203609.
1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
1.10. Atrankos būdas – pokalbis.
Laikinai atliekanti Buožėnų mokyklos-darželio direktoriaus funkcijas Danutė Popovič

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *