SKELBIAMA ATRANKA RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

2022-08-12 Telšių r. Buožėnų mokykla – daugiafunkcis centras (biudžetinė įstaiga, kodas 190586368)  skelbia atranką raštinės administratoriaus pareigoms 0,5 etato užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo sutarties pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val. per savaitę)

Pareigybės lygis: B

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel
 • turėti darbo patirtį dokumentų rengimo ir valdymo organizavime.

Raštinės administratorius privalo:

 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles; dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką
 • taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir „Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-31.

Koeficientas nuo 5,6  iki 5,9 (priklausomai nuo turimos patirties).

Atlyginimas 0,5 et.- nuo 506,80 iki 533,95 Eur neatskaičius mokesčių.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • darbo patirtį dokumentų valdymo organizavime patvirtinančius dokumentus;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo būdas:

pradžia- 2022 m. rugpjūčio 12 d., pabaiga 2022 m. rugpjūčio 26 d. 16.00 val. įstaigos  sekretoriui. Pristatyti arba siųsti registruotu laišku adresu: Mokyklos g. 6, Buožėnų km. Gadūnavo sen., LT-88437 Telšių rajonas arba el. paštu: buozenumokykla@gmail.com

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai el. paštu ir/ar telefonu.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Informacija  tel. 8-444-41747.

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Danutė Popovič