FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS

Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė įsitraukė į Nacionalinės finansinio raštingumo dienos paminėjimą, kurį inicijavo Lietuvos bankas. Šios dienos simboliu buvo pasirinktas aitvaras, kuris lietuvių tautosakoje žinomas kaip viena iš pagoniškųjų dievybių, nešanti turtus. Lietuvos banko atstovai teigia, jog ,,tam, kad aitvaras sklandytų ir neštų turtus, turime išmokti jį suvaldyti, pagauti vėją ir išlaikyti plazdantį danguje. Taip yra ir su mūsų finansiniu raštingumu: norėdami gyventi oriai, kaupti ateičiai ir įgyvendinti savo tikslus bei svajones, turime išmokti valdyti savo pinigus“. Balandžio 21 d. visų grupių/ klasių vaikai ir jų mokytojos įsitraukė į aitvarų gaminimą, o balandžio 28 d. bandėme leisti aitvarus ir ,,pagauti vėją“. Dalyvavimas tokiose akcijose ugdo finansinį raštingumą, vaikai įgyja įgūdžių, kurie padės valdyti finansus ateityje – mokosi nuo mažens planuoti išlaidas, taupyti pinigus ir vartoti sąmoningai.