Mieli Tėveliai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems Buožėnų mokyklos-darželio rėmėjams. Kiekvieno Jūsų parama labai svarbi, nes mokyklos-darželio sėkmę ir patrauklumą lemia ne tik ugdymo pasiekimai, kultūra, tradicijos, bet ir materiali gerovė: jauki, moderni ugdymo(si) aplinka, įsigyjamos ugdymui ir mokymui reikalingos priemonės.

Pagal pajamų mokesčio įstatymą, nuo 2003 metų sausio 1 d. kiekvienas nuolatinis LR gyventojas gali skirti pajamų mokesčio dalį (1,2 %) ne pelno siekiančiai organizacijai. Būtume dėkingi, jei šią, Jums nieko nekainuojančią mokesčių dalį (1,2 %), skirtumėte Buožėnų mokyklai-darželiui. LR gyventojų, nepasinaudojusių šia galimybe, 1,2% pajamų mokesčio yra paliekami valstybės biudžetui.

Jūsų parama leis ir toliau gerinti ugdymo sąlygas, kurti jaukią aplinką įstaigos, kurioje Jūsų vaikai praleidžia didesniąją dalį dienos.

Buožėnų mokyklos-darželio rekvizitai:

Paramos   gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190586368
Paramos   gavėjo pavadinimas Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis
Adresas Mokyklos 6, Buožėnų k. Telšių r.
Banko   pavadinimas AB   DnB NORD
Banko   kodas 40100
Atsiskaitomosios   sąskaitos numeris LT49 4010 0428 0031 5295