Atributika

MOKYKLOS DAINA

Vėjas rugsėjo atneša aidą

Skubančių žingsnių į klasių erdves.

Nuoširdūs žmonės ištiesia ranką,

Kantriai su meile dalina žinias.

Priedainis:

Čia mano namai, čia mana mokykla,

Čia mano draugai, čia užauga karta,

Čia mano kelionės į pasaulį pradžia,

Čia mano namai – BUOŽĖNŲ mokykla.

Rankom sodinti medžiai ir gėlės,

Džiugina širdis, paglosto akis.

Kiekvienas kampelis sušildytas meilės,

Čia pasilikti norėtų širdis.

Priedainis: (paauglių repas)

Kai čia atėjau, man buvo aišku tik viena:

Šioje mokykloje sėdėsiu kas dieną,

Norėjau pykti, bet išmokau šypsotis,

Išmokau gerbti ir galiu jums dainuoti.

Aš noriu užaugti laisvas žmogus,

Tikėkit manim, aš išskleisiu sparnus.

                                 Žodžių autorė Ilona Bumblauskienė