Aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Pareigybės aprašymas

1.       

Ilona Nešta

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

2.       

Laura Raudoniutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas

3.       

Agnė Jurevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas

4.       

Valerija Kazlauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas

5.       

Daiva Kalvaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas

6.       

Rima Klemanskienė

Valytoja, skalbėja

Valytojos pareigybės aprašas

Skalbėjos pareigybės aprašas

7.       

Petras Pirutavičius

Vairuotojas, darbininkas

Vairuotojo pareigybės aprašas

Darbininko pareigybės aprašas

8.       

Marius Špokas

Informacinių technologijų specialistas

IT specialisto pareigybės aprašas

9.       

Rūta Jonavičienė

Kiemsargė, valytoja

Kiemsargio pareigybės aprašas

Valytojos pareigybės aprašas