mokykla-darzelis

Įstaigos pavadinimas: Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis

Sutrumpintas pavadinimas: Buožėnų mokykla-darželis

Mokyklos-darželio veiklos pradžia: 1974 m.

1974-1993 m. – Džiugo t.ū. lopšelis-darželis

1993-1996 m. – Buožėnų pradinė mokykla

1996-2015 m. – Buožėnų pagrindinė mokykla

Nuo 2015 m. Buožėnų mokykla-darželis

Įstaigos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokyklos-darželio tipas: pradinė

Mokyklos-darželio pagrindinė paskirtis: bendrosios paskirties mokykla

Mokymo kalba: lietuvių kalba

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85

Pagrindinė veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas (kodas 80.10.10), priešmokyklinis ugdymas (kodas 85.10.20), pradinis ugdymas (kodas 85.20), kitas, nieku nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59), švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60)

Duomenys kaupiami ir saugomi: Juridinių asmenų registre, kodas 190586368