Lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programa „Mano vaisingumas yra svarbus“

Lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programa „Mano vaisingumas yra svarbus“ palydi mergaites, berniukus ir jų tėvus per paauglystę Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre, kaip ir kitose švietimo įstaigose, į dalykų turinį ir neformalųjį švietimą integruojama ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo Read more