Maitinimo paslaugos

Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre maitinimo paslaugas teikia UAB „CNC catering“.

Įstaiga dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje.
Programos finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.