Maitinimo paslaugos

BUOŽĖNŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE MAITINIMO PASLAUGAS NUO  2022-09-01 TEIKIA UAB „CNC CATERING“.

ĮSTAIGA DALYVAUJA „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PROGRAMOJE. PROGRAMOS FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS.