Mišri ikimokyklinio ugdymo grupė „Smalsučiai“

„Smalsučių“ grupės darbo laikas 7.30 – 18.00

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Laučienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Bakšinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  Laima Latanauskienė

Dirbantys specialistai:

Muzikos pedagogė:

Laima Petrulaitienė

Šokio pedagogė:

Agnė Laurinavičiūtė

Logopedė

Elvyra Noreikienė

Mokyklos-daugiafunkcio centro telefonas

8-444-41747