Mišri priešmokykliniomokyklinio ugdymo grupė „Smalsučiai“

„Smalsučių“ grupės darbo laikas 7.30 – 18.00

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Laučienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Raimunda Šventožeckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  Valerija Kazlauskienė

Dirbantys specialistai:

Muzikos pedagogė:

Nijolė Činskienė

Šokio pedagogė:

Simona Jaruckytė

Logopedė

Elvyra Noreikienė

Mokyklos-daugiafunkcio centro telefonas

8-444-41747