Telšių r. Buožėnų mokykla-darželio pedagogai 2020-2021 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Mokomasis dalykas

1.

Elvyra Noreikienė

Logopedė

Vyresnioji  logopedė

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (logopedinės pratybos)

2.

Laima Petrulienė

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Meninis ugdymas (ikimokyklinis), muzika 1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.

3.

Agnė Laurinavičiūtė

Meninio ugdymo mokytoja

Choreografijos mokytoja

Mokytoja 

Meninis ugdymas (ikimokyklinis), choreografija  1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.

4.

Kristina Bagužienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, (anglų kalba)

5.

Vitalija Petrulienė

Mokytojo padėjėja

Pradinis ugdymas 1-4 kl.

6.

Ilona Stančikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos  grupės mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

(1 klasė)

pailgintos mokymosi dienos  grupė

7.

Jovita Dapkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos  grupės mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, (jungtinė 2,4 klasė), pailgintos mokymosi dienos grupė

8.

Vitalija Katauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos  grupės mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

(3 klasė), tikyba, pailgintos mokymosi dienos  grupė

9.

Virginija Laučienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

„Smalsučių“ grupė

10.

Asta Bakšinskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Smalsučių“ grupė

11.

Vaida Sudintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Drugelių“ grupė

12.

Audronė Ganienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Drugelių“ grupė

13.

Rasa Daukintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

„Boružėlių“ grupė

14.

Dainora Petroškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Boružėlių“ grupė