Pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigybės aprašymas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomasis dalykas

1.

Elvyra Noreikienė

Logopedė

Informacija ruošiama

Vyresnioji  logopedė

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (logopedinės pratybos)

2.

Vilma Vaičiulė

Spec. pedagogė

Informacija ruošiama

Vyresnioji spec. pedagogė

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (specialiosios pratybos)

3.

Laima Petrulienė

Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytoja

Informacija ruošiama

Metodininkė

Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis), muzika 1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.

4.

Agnė Laurinavičiūtė

Meninio ugdymo mokytoja, choreografijos mokytoja

Informacija ruošiama

Mokytoja

Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas), choreografija  1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.

5.

Lina Vanagaitė

Anglų kalbos mokytoja

Informacija ruošiama

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, (anglų kalba)

6.

Ilona Stančikienė

Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės mokytoja

Informacija ruošiama

Metodininkė

Pradinis ugdymas,

 (2 klasė), pailgintos dienos darbo grupė

7.

Jovita Dapkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja

Informacija ruošiama

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas,

(3 klasė), pailgintos dienos darbo grupė

8.

Vitalija Katauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja

 

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

(jungtinė 1 ir 4 klasė), tikyba, pailgintos dienos darbo grupė

9.

Virginija Laučienė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Vyresnioji mokytoja

„Smalsučių“ grupė

10.

Asta Bakšinskienė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Vyresnioji mokytoja

„Smalsučių“ grupė

11.

Vaida Sudintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Mokytoja

„Drugelių“ grupė

12.

Audronė Ganienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Mokytoja

„Drugelių“ grupė

13.

Rasa Daukintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Vyresnioji mokytoja

„Boružėlių“ grupė

14.

Dainora Petroškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Informacija ruošiama

Mokytoja

„Boružėlių“ grupė