Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas Kvalifikacinė kategorija Mokomasis dalykas
1. Elvyra Noreikienė Logopedė Logopedo pareigybės aprašas Vyresnioji  logopedė Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (logopedinės pratybos)
2. Vilma Vaičiulė Spec. pedagogė Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas Vyresnioji spec. pedagogė Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (specialiosios pratybos)
3. Nijolė Činskienė Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Metodininkė Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis), muzika 1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.
4. Simona Jaruckytė Meninio ugdymo mokytoja, choreografijos mokytoja Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas), choreografija  1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.
5. Lina Vanagaitė Anglų kalbos mokytoja Užsienio (anglų) kalbos mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, (anglų kalba)
6. Ilona Stančikienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas Metodininkė Pradinis ugdymas,

(Jungtinės 1 ir 3 klasės), pailgintos dienos darbo grupė

7. Jovita Dapkuvienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas,

(4 klasė), pailgintos dienos darbo grupė

8. Vitalija Katauskienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas

(2 klasė), tikyba, pailgintos dienos darbo grupė

9. Virginija Laučienė Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas Vyresnioji mokytoja „Smalsučių“ grupė
10. Asta Bakšinskienė (pavaduoja Vaidą Sudintienę) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklonio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja „Drugelių“ grupė
11. Vaida Sudintienė (nedarbingumas nuo 2022-09-01) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklonio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Drugelių“ grupė
12. Audronė Ganienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklonio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Drugelių“ grupė
13. Rasa Daukintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklonio ugdymo mokytojo pareigybės aprašasa Vyresnioji mokytoja „Boružėlių“ grupė
14. Dainora Petroškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklonio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Boružėlių“ grupė
15. Raimunda Šventožeckienė (pavaduojanti nuo 2022-09-01)  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas Vyresnioji mokytoja „Smalsučių“ grupė