LIONS QUEST ,,Laikas kartu”

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn.  mokykloje-darželyje  1-4 klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“ yra vykdoma LIONS QUEST socialinio  emocinio ugdymo programa “Laikas kartu”. 

Programos koordinatorė:

Direktorė Virginija Laučienė

Programą vykdo:

Jovita Dapkuvienė, pradinių klasių mokytoja – jungtinėje 2,4 klasėse;

Vitalija Katauskienė, pradinių klasių mokytoja – 3 klasėje;

Ilona Stančikienė, pradinių klasių mokytoja – 1 klasėje;

Asta Bakšinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“ .

APIE PROGRAMĄ

„Laikas kartu“ – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa „Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė

 • Savitvarda

 • Socialinis sąmoningumas

 • Bendravimas

 • Bendradarbiavimas

 • Atsakomybė

 • Sprendimų priėmimas

 • Mokymasis tarnaujant

 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai

 • Problemų sprendimas

 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai

 • Santykių stiprinimas

 • Dėkingumas šeimai

 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės:

 • Savidrausmė

 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

 • Pagarba sau ir kitiems

 • Gerumas

 • Įsipareigojimai šeimai

 • Atsakingumas

 • Sąžiningumas

 • Drąsa

 • Pagalba kitiems

Daugiau informacijos lions-quest.lt

Mokykla-darželis yra įsijungęs į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą

„Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo

ugdymo įstaigose“ 

Programos koordinatorė Vitalija Petrulienė

Programos tikslai:

 • pagerinti vaikų ir moksleivių  mitybą,

 • ugdyti vaisių ir daržovių produktų vartojimo įpročius,

 • skatinti  vaisių ir daržovių produktų vartojimą vidaus rinkoje,

 • teigiamas  poveikis vaiko sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika,

 • ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius,

 • skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje,

 • sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

Kilus klausimams dėl šios programos ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti vaisių, ar pieno prašome kreiptis į savo klasės ar grupės mokytojas.