Tvarkos

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2017) Atsisiųsti dokumentą

Telšių r. Buožėnų mokyklos-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas (2019) Atsisiųsti dokumentą

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2019) Atsisiųsti dokumentą